INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Claessens, Jeannette
Titel: Bewerking van het boek 'Pedagogie van de autonomie'
Sub titel:

Een opmerkelijke brochure, uitgebracht door de Brabantse welzijnskoepel Prisma, over de onderwijsfilosofie van Paolo Freire. De belangrijkste elementen van Freire's denkbeelden over permanente educatie, in zijn boek 'Pedagogie van de autonomie' het meest uitvoerig uitgewerkt, zijn in twintig pagina's A-5 beknopt en helder samengevat. Freire pleit voor een pedagogie die gefundeerd is op ethiek, met respect voor de waardigheid en de autonomie van de leerling. Volgens Freire zijn de mensen geconditioneerd door hun geschiedenis, waarin klasse, etniciteit en gender een belangrijke rol spelen. Die conditionering moet worden erkend, en nader onderzocht. Vanuit de vragen die dat leerproces oproept onstaat verandering het en inzicht dat de loop der geschiedenis door mensen te beÔnvloeden en te veranderen is. Pedagogie van de autonomie is ook een felle aanklacht tegen het neoliberale economische systeem. Enerzijds omdat dat ongelijkheid creŽert en in stand houdt en de belangen van grote groepen mensen ondergeschikt maakt aan die van een kleine elite, en anderzijds omdat het een fatalistisch, schijnbaar onveranderbaar systeem is. Tegenover dat fatalisme plaatst Freire optimisme en vertrouwen in het menselijk vermogen tot reflectie en verandering. Het is de taak van het onderwijs in brede zin, om mensen te leren zich te ontwikkelen tot weerbare, kritisch denkende en autonome mensen.
1998, 20 pag., Euro 3,95
Prisma, Tilburg, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015