INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Achterhuis, Hans
Titel: Politiek van goede bedoelingen
Sub titel:

Naast grote fysieke ontreddering bracht de NAVO-interventie in Kosovo ook morele ontreddering met zich mee. Hoe valt te begrijpen dat het zogenaamde doel de bescherming van de mensenrechten tot een humanitaire catastrofe leidde? Wie kan hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk worden gehouden, Milosevic of de Westerse politieke leiders? Welke plaats is er voor onze morele gevoelens en waarden in de harde wereld van de machtspolitiek? Hans Achterhuis brengt deze vragen in verband met het onvermogen van moderne burgers en staten om politiek te handelen. Politiek wordt tegenwoordig veelal gereduceerd tot het terrein van goede bedoelingen en gevoelens, die worden gekoppeld aan de benodigde technische middelen. Naast het recente NAVO-optreden biedt de desastreus verlopen ontwikkelingshulp van de afgelopen decennia een illustratie van het hedendaagse onvermogen om op verantwoorde wijze politiek te bedrijven. Om deze teloorgang van het politieke te begrijpen gaat Achterhuis te rade bij Hannah Arendt, waarschijnlijk de belangrijkste politieke filosoof van onze eeuw, en bij Niccolò Machiavelli die aan het begin van de moderne tijd zijn grote studies over de kunst van de politiek en de oorlog schreef. Aan hun denken ontleende concepten leveren allerminst simpele morele uitspraken over 'voor' of 'tegen', 'goed' of 'slecht' op. Ze leiden wel tot oordelen waarin het belang van de specifieke politieke verantwoordelijkheid opnieuw wordt beklemtoond en de relatie tussen moraal en politiek opnieuw wordt overdacht.
1999, 96 pag., Euro 13,4
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9053525572


This page last updated on: 13-1-2015