INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pijl, K. van der
Titel: Transnational Classes and International Relations
Sub titel:

Bijdrage vanuit neogramsciaans-marxistisch perspectief om zowel de politieke als economische dynamiek van het hedendaagse kapitalisme theoretisch te plaatsen. Van der Pijl reikt voor zowel kritische academici als politieke activisten een kader aan waarin het nieuwe, niet meer op de natiestaat gestoelde kapitalisme te kunnen plaatsen.
1998, 192 pag., Euro 27,2
Routledge, London, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015