INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Füredi, F.
Titel: The Silent War
Sub titel: Imperialism and the Changing Perception of Race

Antisemitisme en Apartheid worden te vaak voorgesteld als jammerlijke bedrijfsongevallen. The Silent War toont aan dat het idee van rassendiscriminatie voor de blanken in de USA defensief gebruikt wordt om de schade te beperken.
1998, 282 pag., Euro 24
Pluto Press, London, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015