INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rogers, R. A.
Titel: Solving History
Sub titel: The Challenge of Environmental Activism

Om te begrijpen waarom milieuproblemen zo moeilijk op te lossen zijn, is het essentieel dat men de structuren en processen die het alledaagse leven beheersen, herkent als identiek aan diegene die de milieuschade veroorzaken. De groeiende dominantie van globaliserende verschijnselen als privatisering, deregulatie en internationale vrijhandel hebben een direct effect op de culturele en biologische diversiteit. Pas wanneer het in economisch opzicht interessant is naar oplossingen te zoeken zal er enige vooruitgang te verwachten zijn. Milieuactivisme zal daarom weerstand moeten bieden aan de economische krachten die overexploitatie en andere vormen van natuurvernietiging in stand houden. Kennelijk laat de schrijver het aan de milieu-activisten over te bepalen wat nog te verdragen 'exploitaite' is en wat reeds `over-exploitatie.
1998, 211 pag., Euro 23,8
Zed Books, London, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015