INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bons, A. & R. Janssen
Titel: Werkende waarden
Sub titel: Het beschavingsoffensief als perspectief voor de verzorgingsstaat

De auteurs pogen fundamenten aan te brengen onder de noodzakelijke vernieuwing van de verzorgingsstaat. Basisbegrippen voor hen zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid, redelijkheid, zekerheid en zedelijkheid. Elementaire beschaving moet het scharnier zijn van het politieke debat.
1999, 166 pag., Euro 11,35
*, , ISBN


This page last updated on: 13-1-2015