INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chandler, David
Titel: Bosnia
Sub titel: Faking democracy after Dayton

Het Dayton Akkoord zou het einde betekenen van de oorlog in BosniŽ en een basis creŽren voor de heropbouw van de Bosnische staat. Chandler stelt dat de uitvoering van het Dayton Akkoord alles behalve democratisering op gang heeft gebracht. Politieke autonomie is verder verwijderd dan ooit. BosniŽ is volgens Chandler het voorbeeld van de nieuwe conflictbeheersing en verdeling van invloedssferen in het post-Koude Oorlogtijdperk. De NAVO en de VN zijn nog steeds alom aanwezig in BosniŽ en maken ook nog steeds geen aanstalten zich terug te trekken uit de regio.
2000, 239 pag., Euro 23,6
Pluto Press, London, ISBN 745316891


This page last updated on: 13-1-2015