INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: George, Susan
Titel: The Lugano report
Sub titel: On preserving capitalism in the twenty-first century

Reprint van het rapport dat opgesteld werd door een denktank van het internationale bedrijfsleven met de bedoeling een inventarisatie te maken van de struikelblokken voor het vrije markt kapitalisme, te analyseren in welke richting de huidige wereldeconomie zich ontwikkelt, en het opstellen van maatregelen om te garanderen dat de vrije markt economie zich verder ongestoord kan ontplooien. Susan George (bekend van het boek de `Debt boomerang’) schreef een commentaar op de geschetste scenario’s en inventariseerde de mogelijke alternatieven (binnen het huidige systeem).
2003, 232 pag., Euro 16,45
Pluto Press, London, ISBN 745322069


This page last updated on: 13-1-2015