INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marcuse, Herbert
Titel: Reason and revolution
Sub titel: Hegel and the Rise of Social Theory

Een jubileumuitgave ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Herbert Marcuse (1898-1979), een prominent lid van de 'Frankfurter Schule', die het links-hegeliaanse en marxistische gedachtengoed verdedigde en ontwikkelde tegen de totalitaire stroom van stalinisme en fascisme in. Onderhavig boek schreef hij in ballingschap in de VS. Het verscheen in 1941 en is sindsdien een klassieker geworden. In het eeerste deel behandelt hij de grondbeginselen van Hegels filosofie en in het tweede deel de opkomst van de sociale theorie die uit deze filosifie voortkomt: aan de ene kant de dialectische, revolutionaire theorieŽn van met name Marx, aan de andere kant het positvisme en de sociologie. In het laatste hoofdstuk, 'The End of Hegelianism', hekelt hij zowel het Angelsaksische 'neo-idealisme' als de fascistische interpretatie van Hegels filosofie.
1999, 440 pag., Euro 27,3
Humanity Books, , ISBN 1-57392-718-X


This page last updated on: 13-1-2015