INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: #
Titel: Zapatista
Sub titel:

Subcomandante Marcosí visie op het referendum dat het EZLN in 1999 in Mexico hield over de kwestie Indiaanse rechten en cultuur; verslagen van de viering van de Onafhankelijkheidsdag (in september 1999) en de sterfdag van de held van de Mexicaanse Revolutie Emiliano Zapata (in april 1999); een beschrijving van de rol van de vrouwen in de opstand van de Zapatistas: over de charismatische vrouwelijke Zapatista comandante Ramona, over een Zapatista weefsterscollectief en een interview met de vrouwelijke EZLN-majoor Ana Maria, voorts een verslag van buitenlandse waarnemers die in Chiapas verbleven in september en oktober 1999 en een verslag over de situatie van een groot aantal politieke gevangenen uit de EZLN-achterban in de gevangenis Cerro Hueco. De brochure wordt afgesloten met een lijst van contactadressen.
1999, 30 pag., Euro 1,95
Active, London, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015