INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Douglass, Dave
Titel: All power to the imagination!
Sub titel: Revolutionary class struggle in trade unions and the petty bourgeois fetish of organisational purity

De auteur die al 29 jaar werkzaam is als mijnwerker in Zuid-Yorkshire (Engeland), is actief binnen de National Union of Miners (NUM) en tegelijk al jaren lid van de Class War Federation (bij velen bekend vanwege het gelijknamige blad). Dit boekje is het resultaat van zijn jarenlange polemiek met auteurs verbonden aan de Engelse anarcho-communistische en radencommunistische bladen ‘Organise’, `Echanges et Mouvement’ en `Wildcat’ over het functioneren van vakbonden en het revolutionaire, dan wel reformistische karakter van deze bonden. Het bevat diverse artikelen die in de loop van dat debat door de auteur werden geschreven en leest als een virulente verdediging van het ijveren voor revolutionaire klassenstrijd binnen de vakbonden.
1999, 120 pag., Euro 8,5
Class War Federation, London, ISBN 0-9537347-0-6


This page last updated on: 13-1-2015