INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Subcomandante insurgente Marcos
Titel: Siete piezas sueltas rompecabezas mundial
Sub titel:

In brochurevorm uitgegeven centrale tekst van de EZLN-woordvoerder subcomandante Marcos. In zeven korte hoofdstukken geeft hij zijn visie op de hedendaagse verschijningsvorm van het kapitalisme, het neoliberalisme, en op welke verschillende manieren daar verzet tegen ontwikkeld zou kunnen worden. Oorspronkelijk in 1997 in het Franse maandblad `Le Monde Diplomatique' verschenen.
1999, 44 pag., Euro 3,25
Virus, Barcelona, ISBN 8488455674


This page last updated on: 13-1-2015