INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ackelsberg, Martha A.
Titel: Mujeres libres
Sub titel: El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres

De politicologe en vrouwenstudies-expert Martha Ackelsberg schreef deze kroniek over de inspanningen in de jaren twintig en dertig van de Spaanse anarchistische vrouwen om de organisatie “Mujeres Libres”, voor en door vrouwen uit de arbeidersklasse, van de grond te krijgen. Het doel was de vrouwen aan te zetten om hun eigen plaats in de revolutionaire beweging en de nog te realiseren nieuwe samenleving op te eisen. Ackelsberg beschrijft welke moeilijkheden en tegenwerking de vrouwen van Mujeres Libres van zowel mannelijke als vrouwelijke zijde uit de eigen beweging ondervonden. Ze belicht de problemen waarop de vrouwen binnen de libertaire beweging stootten, de thema’s die tot controverses leidden, de interne organisatie, de doelstellingen en het functioneren van de organisatie in de dagelijkse praktijk voor, tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog. Ackelsberg schuwt de kritiek op de anarchistische beweging niet en probeert lessen uit de geschiedenis van deze organisatie te trekken die tot verbetering van de positie en de rol van de vrouw in de hedendaagse anarchistische en feministische beweging moeten leiden. Voor dit boek maakte Ackelsberg een groot aantal interviews met vrouwen die in de jaren twintig en dertig actief waren in “Mujeres Libres”. Oorspronkelijk in 1991 in het Engels verschenen onder de titel “Free women of Spain”.
1999, 320 pag., Euro 19
Virus, Barcelona, ISBN 9788488455666


This page last updated on: 13-1-2015