INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aufheben
Titel: The politics of anti-road struggle and the struggles of anti-road politics
Sub titel: The case of the No M Link Road Campaign

Analyse door het radencommunistische tijdschrift `Aufheben' uit het Engelse Brighton, van de politieke mogelijkheden van de Engelse “anti-road” beweging en de interne spanningen zoals die tot uiting kwam tijdens de campagne tegen de snelweg M11 (ten Noordoosten van Londen). `Aufheben' was zelf betrokken bij deze campagne. Met deze analyse probeert `Aufheben' op een ondogmatische wijze de “anti-road” beweging een theoretische onderbouwing te geven die het mogelijk moet maken om de strijd tegen de oprukkende automobiliteit als een integraal onderdeel te zien van het kapitalisme en die strijd uit te bouwen tot een algemene kapitalisme kritiek.
, 15 pag., Euro 1,35
, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015