INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brill, Werner
Titel: rtboek* *
Sub titel: Über Vernichtungskrieg und Gewalt

De tentoonstelling “Vernichtungskrieg; Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944”, over de door het Duitse leger gepleegde `misdaden tegen de mensheid’ tijdens WOII, deed veel stof opwaaien. Tot 1995, toen de tentoonstelling aan zijn rondreis door Duitsland begon, gingen veel Duitsers er vanuit dat slechts beperkte delen van het Duitse militaire apparaat betrokken waren bij grove mensenrechtenschendingen en het plegen van genocide. Dit boek werd met name samengesteld ter ondersteuning van onderwijskrachten die dit thema op school willen aanroeren. Het beschrijft de gepleegde misdaden, de oorsprong van de bevelen die tot die misdaden leidden, de bevolkingsgroepen die het slachtoffer werden en hoe er in het Derde Rijk een vijandbeeld geschapen werd. De diverse hoofdstukken zijn verrijkt met citaten uit brieven en met berichten van ooggetuigen en slachtoffers.
1999, 220 pag., Euro 6,8
Blattlaus Verlag, Saarbrücken, ISBN 3-930771-10-1


This page last updated on: 13-1-2015