INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gough-Cooper, Jennifer & Jacques Caumont
Titel: Marcel Duchamp
Sub titel: A Life in Pictures

Tamelijk infantiel geïllustreerd door een zekere André Raffay, verscheen deze korte levensbeschrijving in eerste instantie bij het Centre National d'Art et de Culture George Pompidou, in Parijs, in 1977. Zeker om het werk van deze originele kunstenaar dichter bij het volk te brengen door hem te banaliseren? Doet dus geen recht aan de kunstenaar en nog minder aan wat er revolutionair was aan de dadaïstische en surrealistische beweging, waar Duchamp actief aan deelnam. Voor de liefhebber of Duchamp-verzamelaar.
1999, 27 pag., Euro 11,8
Atlas Press, London, ISBN 1-900565-15-3


This page last updated on: 13-1-2015