INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wimsatt, William Upski
Titel: No More Prisons
Sub titel:

Wimsatt, die eerder bekend werd door zijn ontluisterende kijk op de Noordamerikaanse voorsteden in `Bomb the suburbs', schreef ditmaal een boek over Amerika’s snelst groeiende industrie: het gevangeniswezen. In de VS zitten op dit moment een kleine twee miljoen mensen in de bajes. De bajessen worden in de VS in hoog tempo geprivatiseerd en leveren veel bedrijven goedkope arbeidskrachten. Deze groei van het gevangeniswezen is een gevolg van de stemmingmakerij in de VS die erop gericht is een onveiligheidsgevoel onder de beter gesitueerde midden- en bovenklasse te creëren, en van de toenemende economische en sociale marginalisering van aanzienlijke delen van de Amerikaanse bevolking. Een ander gevolg van deze tendens zijn de zogenaamde `gated communities', afgeschermde woonwijken voor de beter gesitueerden.
1999, 160 pag., Euro 11,5
Soft Skull Press, New York, ISBN 9781887128421


This page last updated on: 13-1-2015