INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Trotsky, Leo
Titel: The transitional program
Sub titel: The death agony of capitalism and the tasks of Fourth International

Trotsky schreef dit programmatische stuk als handleiding voor de in 1938 opgerichte Vierde Internationale. In Trotsky’s visie diende het als theoretische onderbouwing voor de mobilisatie van de massa’s in de revolutionaire strijd om de macht. Het was bedoeld om een theoretisch kader te scheppen voor het postbolsjevistische tijdperk. De International Bolshevik Tendency gaf deze tekst opnieuw uit en vulde hem aan met verschillende artikelen die de actuele relevantie van Trotsky’s programma moeten aantonen. De toegevoegde artikelen (die niet van Trotsky’s hand zijn) beschrijven het werk van Trotskisten in de Amerikaanse arbeidersbeweging van de jaren twintig tot de jaren vijftig, het werk onder werkelozen tijdens de grote crisis van de jaren dertig, en diverse artikelen over het werk van de Spartakistische vakbeweging in de jaren zeventig. Het boek wordt afgesloten met een artikel over de revolutionaire continuïteit met de opvolging van de Komintern door de Vierde Internationale. Voorzien van een uitgebreide index.
1998, 218 pag., Euro 7,95
Bolshevik Publications, Toronto, ISBN 0-9534367-0-5


This page last updated on: 13-1-2015