INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Donselaar, Jaap van
Titel: Racisme in Nederland
Sub titel:

In het najaar van 1999 vond er in de Balie (Amsterdam) een rondetafelconferentie plaats rondom het thema `Racisme in Nederland’. Deze bundel bevat een groot aantal bijdragen die speciaal voor die conferentie geschreven werden. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen: versterkt het actuele vluchtelingendebat de intolerantie?; is Nederland nog steeds een monoculturele samenleving?; Hoe moet de intolerantie betreden worden en door wie?
2000, 112 pag., Euro 11,1
Balie, de via Uitgeverij van Gennep, Amsterdam, ISBN 9066172045


This page last updated on: 13-1-2015