INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Graad, Floris de & Emmy van Meel & Jeroen Verbruggen
Titel: Zwartboek ontruimingen
Sub titel: De beschrijving van een aantal dubieuze gerechtelijke uitspraken en de gevolgen daarvan voor Amsterdamse kraakpanden in de periode -

Aan de hand van een 24-tal praktijkvoorbeelden uit de periode 1993-1999 wordt een tendens van dubieuze gerechtelijke uitspraken, als gevolg van het invoeren van artikel 429sexies van het Wetboek van Strafrecht, onder de loep genomen. Alle voorbeelden betreffen in Amsterdam gekraakte panden, die een ontruimingsvonnis kregen toebedeeld door rechters die absoluut niet ge´nteresseerd bleken in het kritisch tegen het licht houden van vermeende gronden voor ontruiming zoals die door de desbetreffende eigenaren werden aangevoerd. In bijna alle gevallen bleek dat na ontruiming het pand nog lange tijd leeg bleef staan, de tijdens de rechtzaak voorgespiegelde bestemming na de ontruiming ineens werd gewijzigd, het pand werd uitgesloopt in plaats van verbouwd of dat er kraakwachten in het pand werden geplaatst. Een gedetailleerde beschrijving van een aantal fraaie staaltjes van klassejusititie. Ge´llustreerd met een groot aantal fo toĺs. HET ZWARTBOEK LIGT NU IN DE RAMSJ VOOR DE LUTTELE SOMMA VAN â5,-!!!
2000, 120 pag., Euro 2,25
Eigen Beheer, Amsterdam, ISBN 90-9013460-3


This page last updated on: 13-1-2015