INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Langbein, Hermann
Titel: Nicht wie Schafe zur Schlachtbank
Sub titel: Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern

Standaardwerk over het veelvoudige verzet dat in de concentratiekampen van de nazi's werd gepleegd door de ongelukkigen die daar terechtkwamen. Veel mensen zijn niet op de hoogte van het feit dat door de gevangen op allerlei wijzen verzet werd gepleegd. Zelfs in deze uitzichtloze toestand vonden mensen nog de moed om smokkelnetwerken op te zetten, uitbraken te organiseren, in gewapende opstand te komen, sabotage te plegen, enz. Een indrukwekkende weergave van een groot aantal verzetsdaden in het hol van de leeuw.
1997, 496 pag., Euro 14,95
Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 3-596-23486-7


This page last updated on: 13-1-2015