INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Whitfield, Diffie & Susan Landau
Titel: Privacy on the Line
Sub titel: The Politics of Wiretapping and Encryption

Communicatiesystemen beschermen onze privacy minder dan velen denken. De auteurs ontleden het politieke debat omtrent nationale veiligheid, opsporingsbevoegdheden, commerciële belangen en burgerrechten. Wat is de sociale functie van privacy? Vormt privacy één van de grondslagen van een democratische samenleving? Wat hebben we te verliezen? Beide auteurs zijn experts op dit gebied. Diffie Whitfield is de uitvinder van `public-key’ cryptografie en Landau doceert computerwetenschappen aan de universiteit van Amherst. Aangezien dit boek met name ingaat op de situatie in de VS, waar de privacy wetgeving al veel verder is uitgehold dan in Europa, geeft dit boek een goed inzicht in welke (ongewenste) richting de ontwikkelingen in Europa gaan.
2000, 346 pag., Euro 23,15
MIT, Cambridge, ISBN 0-262-54100-9


This page last updated on: 13-1-2015