INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Narcho, A.
Titel: Stell dir vor es gibt Arbeit für alle und keiner geht hin
Sub titel: Die postindustrielle Anarchie. Das Recht auf Arbeit ist das Recht auf Ausbeutung

Vanuit anarchistisch standpunt opent de auteur de aanval op de arbeid, de arbeidsethiek en de opstelling van de vakbonden. Terwijl men met allerlei technische vindingen het leven zoveel ongecompliceerder en lichter heeft gemaakt (en daarbij zijn eigen en andermans levensomgeving en gezondheid heeft verwoest) werken mensen tegenwoordig meer dan vroeger. De auteur pleit voor het omzetten van het `Recht op luiheid’ in de `Plicht tot luiheid’.
1993, 123 pag., Euro 11,65
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3-87956-113-3


This page last updated on: 13-1-2015