INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Potts, Lydia
Titel: Weltmarkt für Arbeitskraft
Sub titel: Von der Kolonisation Amerikas bis zu den Migrationen der Gegenwart

Een geschiedschrijving van de arbeidsmigratie, van de `conquista’ en de slavernij van de Indiaanse bevolking, maar ook over de slavernij in Afrika, het Kuli-systeem en latere migratie naar de VS en EU. De dubbele uitbuiting van vrouwen is een integraal onderdeel van dit onderzoek.
1988, 296 pag., Euro 8,65
Junius Verlag, Hamburg, ISBN 3-88506-157-0


This page last updated on: 13-1-2015