INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Edwards, David
Titel: The compassionate revolution
Sub titel: Radical politics & Buddhism

Edwards laat zien hoe en waarom het uiteindelijke tegengif tegen uitbuitende sociale systemen ligt in een rationeel bewustzijn dat op zijn beurt wortelt in onvoorwaardelijke vriendelijkheid en mededogen. Een verfrissend standpunt en een waardevolle invalshoek, ook als boeddhisme eerder scepsis dan nieuwsgierigheid bij je oproept.
1998, 256 pag., Euro 18,85
Green Books, Totnes, ISBN 1870098706


This page last updated on: 13-1-2015