INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ramphele, Mamphela
Titel: Across bounderies
Sub titel: The journey of a South African woman leader

De autobiografie van Mamphela Ramphele, nu in paperback-uitvoering. Als zwarte vrouw geboren in een noordelijke Transvaal-regio en ondanks alles altijd vastbesloten om arts te worden. In haar studententijd sloot Mamphela Ramphele zich aan bij een activistengroep, waar ze ook Steven Biko leerde kennen. Ze was nauw betrokken bij de oprichting van de 'Black Consciousness Mouvement' en werd in 1977 gevangen genomen en verbannen naar de Transvaal, waar ze korte tijd later Biko's dood in gevangenschap vernam. Uiteindelijk is Ramphele uitgegroeid tot een leidinggevende figuur in de academische wereld en de post-apartheidsregering. In dit boek richt de schrijfster zich vooral op haar strijd om hoop en waardigheid te behouden, om gemeenschaps- en privé-leven met elkaar in evenwicht te houden en om haar fouten & triomfen onder ogen te zien.
1999, 256 pag., Euro 16,7
The Feminist Press, New York, ISBN 1558611665


This page last updated on: 13-1-2015