INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Groenier, Germaine
Titel: Vijf dagen bedenktijd
Sub titel: Mijn leven als Dolle Mina

In deze roman wordt Caro, als oud-Dolle Mina een voorvechtster van het recht op abortus, totaal overrompeld als haar dochter haar belt om te zeggen dat ze zwanger is en abortus gaat plegen. Een relaas van een sterke vrouw die zich plotseling bekneld ziet tussen haar idealen en haar verlangens.
1999, 228 pag., Euro 16,55
Prometheus Groep, Amsterdam, ISBN 90-5333-854-3


This page last updated on: 13-1-2015