INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Freire, Paulo
Titel: Pedagogy of the Oppressed
Sub titel:

Freires standaardwerk over `vrije opvoeding'. Freire stelt dat de onwetendheid en lethargie van de armen het directe gevolg zijn van het geheel van sociale, economische en politieke dominantie. Mensen wordt niet aangeleerd een kritisch bewustzijn te ontwikkelen. Door het vermijden tijdens de opvoeding van autoritaire leraar-leerling verhoudingen en de ontwikkeling van een gezamenlijk leerproces kan de leerling een nieuw zelfbewustzijn ontwikkelen dat het mogelijk maakt het individu tot een actief `subject' te vormen, die de ontwikkelingen in zijn/haar omgeving niet accepteert als onomkeerbaar.
1993, 164 pag., Euro 18,95
Penguin, London, ISBN 014025403X


This page last updated on: 13-1-2015