INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vaneigem, Raoul
Titel: The Movement of the Free Spirit
Sub titel: General Considerations and Firsthand Testimony Concerning some brief Flowerings of Life in the Middle Ages, the Renaissance and, incidentally, our own Time

Amerikaanse herdruk van dit oorspronkelijk in 1986, in het Frans verschenen boek van de Belgische ex-situationist, Raoul Vaneigem. Hij dook in de geschiedenis van vrijheidlievende bewegingen van de late middeleeuwen (13e t/m 16e eeuw), die zich trachtten te ontworstelen aan de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten. Hoewel hij ook aandacht besteedt aan de Katharen en Joachieten, millenaristische bewegingen uit het Middellandse Zeegebied, ligt zijn zwaartepunt bij bewegingen uit Noordwest-Europa. Vaneigem ziet niet enkel het verzet tegen de Staat en de Kerk in deze ketterse bewegingen, maar ook de oneindige creativiteit waarmee steeds van nieuwe vormen van liefde, seksualiteit, samenleving en communicatie worden uitgevonden. Het is een portret van de radicale oppositie die deze bewegingen voerden tegen de opkomende markteconomie. Tevens trekt de auteur parallellen met andere tegen het systeem gerichte opstanden. Voor het boek vertaalde hij een groot aantal originele teksten uit de beschreven periode.
1998, 302 pag., Euro 20
Zone Books, New York, ISBN 9780942299717


This page last updated on: 13-1-2015