INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bonanno, Alfredo
Titel: Anarchism and the national liberation struggle
Sub titel:

Kritiek en analyse van de nationale bevrijdingsstrijd vanuit anarchistische hoek. Bonanno vindt dat anarchisten niets te zoeken hebben in nationale bevrijdingsbewegingen en die ook niet dienen te ondersteunen, aangezien ze zich dienen te wijden aan de klassenstrijd. Zij kunnn echter wel deelnemen aan een nationale bevrijdingsbeweging zolang daarin de klassenstrijd voorop blijft staan. Dat lijkt me een tamelijk halfslachtige stellingname, aangezien de klassenstrijd in het verleden altijd het onderspit heeft gedolven, zodra die in zee ging met nationale bevrijdingsbewegingen, welke voor het merendeel op het marxisme-leninisme, het stalinisme dan wel op het mao´sme gebaseerd waren.
1990, 24 pag., Euro 2
Elephant Editions, London, ISBN 1-870133-50-1


This page last updated on: 13-1-2015