INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vaneigem, Raoul
Titel: A cavalier history of surrealism
Sub titel:

Oorspronkelijk in het Frans, onder het pseudoniem J.L. Dupuis geschreven geschiedenis van de surrealistische beweging. Het boek is misschien minder een geschiedenis en meer een visie van een situationist op deze, eveneens radicale politieke en culturele beweging, die haar hoogtepnt kende in het tweede en derde decennium van de vorige eeuw. Vaneigem was van 1961 tot 1968 lid van de Situationistische Intrnationale en publiceerde in 1967 het belangrijke theoretische werk: 'Handboek voor de jnge generatie'.
1999, 131 pag., Euro 9,5
AK Press, Edinburgh, ISBN 9781873176948


This page last updated on: 13-1-2015