INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anon.
Titel: Albania
Sub titel: Laboratory of Subversion

Brochure over de als een donderslag bij heldere hemel uitgebroken spontane volksopstand die in 1997 plaatsvond in AlbaniŽ. Het hele land stond plotseling in vuur en vlammen, de massaís gingen de straat op, gingen de confrontatie met politie en het leger aan, die vervolgens ontwapend werden. De al vijf decennia lang, alom aanwezige staat leek als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. De brochure begint, voor degenen die de gebeurtenissen niet meer zo in hun geheugen hebben, met een chronologie van de gebeurtenissen. Daarop volgt een analyse vanuit anarchistisch perspectief van de volksopstand, evenals de tragische afloop ervan.
1999, 47 pag., Euro 3,05
, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015