INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Stalin didn't fall from the moon!
Sub titel:

Brochure uit anarchistische hoek met verschillende artikelen over de autoritaire tendensen in het marxisme en de totalitaire uitvoering die (onder anderen) de Russische Bolsjevieken eraan gaven. In de inleiding benadrukken de samenstellers dat tegenwoordig zeer ten onrechte door velen, waaronder ook anarchisten, alle theorieën van Marx terzijde worden geschoven met een simpele verwijzing naar de staatskapitalistische regimes. De samenstellers vinden dat Marx’ werk ook veel waardevols bevat en dat dit met name geldt voor zijn magnum opus `Het kapitaal’. De hoofdmoot van de brochure beschrijft op welke wijze de Bolsjevieken na de Novemberrevolutie van 1917 de revolutie van de werkende klasse de nek omdraaiden, de diverse radicaal linkse beweging tegen elkaar uitspeelden en uitschakelden om vervolgens de hele samenleving in een wurggreep te nemen die bijna zeventig jaar zou voortduren. Tevens tonen de auteurs aan dat Stalin in zekere zin een trouwe leerling van Lenin was, die op zijn beurt voortbouwde op Marx’ en Engels' politieke ideeën, waarin zij al een aantal autoritaire kiemen ontwaren.
, 40 pag., Euro 2,5
Anarchist Reprint Series, Dublin, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015