INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Ohne Papiere in Europa
Sub titel: Illegalisierung der Migration - Selbstorganisation und Unterstützungsprojekte in Europa

In totaal 13 bijdragen uit o.a. Engeland, Frankrijk, BRD, Polen, Nederland, Spanje, Italië, Zwitserland en Oostenrijk, over de achtergronden en actuele ontwikkelingen van uitsluiting en illegalisering. Sociale en politieke verzetsvormen worden erin beschreven. Het boek beoogt in eerste instantie bij te dragen aan een beter, praktisch georiënteerd netwerk van antiracistische groepen door heel Europa. Over de Nederlandse situatie bevat het boek een artikel van de hand van het Amsterdamse `Autonoom Centrum’. In de bijlage is een uitgebreide adressenlijst opgenomen.
2000, 287 pag., Euro 14,45
Schwarze Risse, Berlin, ISBN 3-924737-49-5


This page last updated on: 13-1-2015