INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ruff, Philip (ed.)
Titel: Anarchy in the USSR
Sub titel: A new beginning

Met het neerslaan van de opstand van Kronstadt in 1921 en het verdrijven van de boerenbeweging van Makhno viel definitief het doek voor de anarchistische beweging in Rusland. Sindsdien is wat er nog resteerde van de anarchistische beweging in Rusland tijdens de diverse terreurgolven door de hamer en sikkel de grond ingeboord en een koppie kleiner gemaakt. Na de `glasnost’, `perestrojka’ en de val van de Muur is er echter weer op bescheiden schaal een nieuwe anarchistische beweging in Rusland van de grond gekomen. In deze bundel vertellen diverse Russische kameraden over diverse anarchistische organisaties, waar deze voor staan. Verder zijn diverse teksten van verschillende organisaties opgenomen waarin stelling wordt genomen met betrekking tot (inter)nationale ontwikkelingen in het begin van de jaren negentig.
1991, 80 pag., Euro 6
ASP, London, ISBN 1872258069


This page last updated on: 13-1-2015