INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shipway, Mark
Titel: Anti-parliamentary communism
Sub titel: The movement for workers' councils in Britain, 1917-1945

Communisme wordt veelal geassocieerd met de voormalige Oostblokstaten of met de Westerse communistische partijen. Er is echter ook een belangrijke stroming geweest die niets van staats- of parlementair communisme wilde weten. Deze radicaal communistische stroming is het onderwerp van dit boek. Het boek laat de verscheidenheid aan anti-autoritaire communistische groepen, in Engeland tussen 1917-1945, zien. Veelal waren dat radencommunistische groeperingen. Maar ook volgelingen van de Engelse ijveraarster voor vrouwenkiesrecht Sylvia Pankhurst behoorden tot deze beweging. De auteurs gaan tevens in op de betekenis van de Russische Revolutie, de Spaanse Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog voor het denken en handelen van deze bewegingen.
1988, 239 pag., Euro 15,05
, , ISBN 0-333-43613-X


This page last updated on: 13-1-2015