INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Alexander, Robert
Titel: The anarchists in the Spanish civil war. Vol. I
Sub titel:

Alexander verdiepte zich enkele jaren achtereen in de rol van de anarchisten in de Spaanse Burgeroorlog en schreef er een lijvige, tweedelige studie over. Een sympathiserende kritische blik op de opkomst van die beweging, haar paradoxale deelname aan de Republikeinse regering en de strijd tegen de toenemende stalinistische invloed op de Republiek gedurende de jaren 1936-39. In dit eerste deel beschrijft hij de wortels van de beweging, de rol van de anarchisten in de militaire strijd tijdens de burgeroorlog, de rol van de anarchisten in de collectivisaties in de industrie en de landbouw en het functioneren van de anarchisten in het stedelijke milieu.
1999, 703 pag., Euro 29,9
Janus Publishing, Colchester, Essex, ISBN 97818575640010


This page last updated on: 13-1-2015