INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Breitman, Richard
Titel: Official Secrets
Sub titel: What the nazis planned, what the British and Americans knew

Handelde Hitler bij het uitroeien van de joden volgens een vaststaand plan of radicaliseerde hij zijn beleid naar aanleiding van de veranderende omstandigheden? In hoe verre waren gewone Duitsers betrokken bij de SS fanaten in hun campagnes tegen de joden? Wat wisten de geallieerden tijdens de oorlog over wat er gebeurde in Europa? En waarom werd er zo weinig van het door de geallieerden onderschepte en gedecodeerde materiaal gebruikt in de processen na de oorlog?
1999, 325 pag., Euro 14,05
Penguin Books, Harlow, Essex, ISBN 0-14-028388-9


This page last updated on: 13-1-2015