INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kluveld, Amanda
Titel: Reis door de hel der onschuldigen
Sub titel: De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, -

Al eind negentiende eeuw ontbrandde er in Noordwest Europa een felle discussie over de (on) toelaatbaarheid van medisch-wetenschappelijke proeven op levende dieren (vivisectie). Ook in Nederland was er een kleine kern van activisten die ijverden tegen wat in hun ogen gruweldaden waren. De lezer maakt kennis met de expressieve politieke stijl en de verbeelding van de Nederlandse anti-vivisectionisten. De auteur toont aan dat het verzet tegen vivisectie niets met conservatisme en angst voor wetenschappelijke vooruitgang van doen had. Een interessante studie over morele waarden.
2000, 256 pag., Euro 27
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 90-5356-394-6


This page last updated on: 13-1-2015