INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rosemont, Penelope (ed.)
Titel: Surrealist Women
Sub titel: An International Anthology

Penelope Rosemont begon zelf haar surrealistische carrière in de jaren '60 als medewerkster van 'Rebel Worker' uit Chicago en heeft aan allerlei surrealistische publicaties, tentoonstellingen e.d. meegewerkt. In deze bloemlezing heeft zij bijna driehonderd teksten van zevenennegentig vrouwen uit achtentwintig landen bij elkaar gebracht. Met een inleiding over geschiedenis en betekenis van het surrealisme in het algemeen en de plaats en de rol van de vrouwen in die beweging in het bijzonder. Het boek wordt ingedeeld in verschillende periodes: 1. De eerste vrouwelijke surrealisten, 1924-1929; 2. Ten dienste van de revolutie, 1930-1939; 3. "Noch jullie oorlog, noch jullie vrede", de surrealistische internationale, 1940-1945; 4. De surrealisten en de Koude Oorlog, 1946-1959; 5. Het ontstaan van 'Mei 68' en de gevolgen daarvan; 6. Surrealisme, een uitdaging voor de eenentwintigste eeuw. De teksten van de verschillende auteurs worden bovendien voorafgegaan door een biografische schets. Met hele mooie, zij het een tikkeltje te grijs afgedrukte illustraties.
1998, 516 pag., Euro 35
University of Texas Press, Austin, ISBN 0-292-77088-X


This page last updated on: 13-1-2015