INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Serge, Victor
Titel: Russia twenty years after
Sub titel:

Herdruk van Serges, oorspronkelijk in 1937 verschenen terugblik op de verwording van de Russische Revolutie. Het betreft hier een herziene herdruk uit 1947, waaraan nog het hoofdstuk 'Thirty years after the Russian revolution' werd toegevoegd. In het eerste deel beschrijft Serge de algemene omstandigheden in Rusland vanaf het uitbreken van de revolutie, met speciale aandacht voor de positie van de arbeiders, de boeren, de kunstenaars, het ambtenarenapparaat, de jeugd, de vrouwen en de organisatie van de arbeid. Het tweede deel gaat dieper in op deze organisatie en op de de meedogenloze repressie die de Bolsjewieken hebben ontketend met hun geheime diensten en hun detentie- en Goelagsysteem. Hij beschrijft het lot van de diverse socialistische partijen en organisaties (met name de anarchisten en sociaalrevolutionairen), de uitschakeling van de oppositie binnen de heersende Partij (met de medewerking van vele arrestanten aan hun eigen (ter dood) veroordeling) en de cultus van persoonsverheerlijking. Het derde deel bevat een kroniek van louter dieptepunten uit de geschiedenis van de Sovjet Unie van 1917 tot 1936.
1937, 343 pag., Euro 28
Humanities Press, New Jersey, ISBN 1573924776


This page last updated on: 13-1-2015