INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hollands, Marlie
Titel: Nieuwe Ruimte
Sub titel: Integratie als avontuur

Nieuwe Ruimte is gebaseerd op gesprekken met voormalige vluchtelingen over de wijze waarop zij in Nederland een nieuw leven hebben opgebouwd. De schrijfster laat zich door deze gesprekken inspireren om na te denken over deze samenleving, over de veranderingen die daarin plaatsvinden en over de betekenis van integratie vanuit haar perpectief als hier geboren Nederlandse. Zij pleit ervoor integratie te beschouwen als een avontuur. Een maatschappelijk avontuur waarbij we allemaal betrokken zijn, gevestigde Nederlanders net zo goed als vluchtelingen of andere nieuwkomers. Het boek bundelt vier essays en vier interviews. Het eindigt met een fictief verhaal waarin een aantal mensen elkaar bij toeval treft in een museum voor moderne kunst en in gesprek raakt over de betekenis van integratie.
1998, 240 pag., Euro 15,45
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 906224411-4


This page last updated on: 13-1-2015