INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lustiger, Arno
Titel: Rotbuch: Stalin und die Juden
Sub titel: Die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der sowjetischen Juden

Lustiger, zelf jood en voormalig communist, schreef deze interessante studie over het anti-semitisme in Rusland voor, tijdens en na de Russische Revolutie, tot en met de dissidentenbewegingen van begin jaren zeventig. Het geografische gebied dat zijn boek beslaat, omvat de hele voormalige Sovjet-Unie, Polen en de DDR. Hij belicht de diverse activiteiten van politieke organisaties van Joden, de rol die een aantal van deze organisaties speelde in de Russische Revolutie, de pogroms tijdens de Burgeroorlog, de geschiedenis van het Joods Anti-fascistische Comité (JAFK); het gebruik dat de Russische Communistische Partij van het JAFK maakte, inclusief de vervolging ervan, de antisemitische campagnes onder Stalin en het voortbestaan van het antisemitisme in het tijdperk na Stalins dood.
2000, 474 pag., Euro 14,5
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 374668049


This page last updated on: 13-1-2015