INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Snow, Nancy
Titel: Propaganda Inc.
Sub titel: Selling America's culture to the world - 2nd edition

Nancy Snow ontrafelt de geschiedenis en de activiteiten van de United States Information Agency (USIA), een nauw met de CIA samenwerkende organisatie die zich officieel ten doel stelt informatie te verspreiden over de Westerse cultuur. In feite functioneert zij echter als propagandamachine voor de `American way of life’ en als verdediger van de belangen van de VS in de rest van de wereld. Sinds het eind van de Koude Oorlog fungeert de USIA als wegbereider en propagandist van vrijhandel, globalisering en supranationale samenwerking in de vorm van verdragen als NAFTA, en organisaties als de WTO, de Wereldbank en het IMF.
1998, 104 pag., Euro 13,05
Seven Stories Press, New York, ISBN 1 58322 539 0


This page last updated on: 13-1-2015