INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heijden, Hein-Anton van der
Titel: Tussen aanpassing en verzet
Sub titel: Milieubeweging en milieudiscours

In hoeverre is de milieubeweging zoals wij die kennen een typisch Westers verschijnsel, en wat is haar rol in de landen van Oost-Europa en de Derde Wereld? Hoeveel macht heeft de beweging, hoe ziet haar achterban eruit en welke oplossingen ziet ze voor het milieuprobleem? Naast het beantwoorden van deze en andere vragen wil `Tussen aanpassing en verzet' inzicht geven in de betekenis van de milieubeweging voor de maatschappij en de politiek, zowel in het verleden als vooral ook in het heden en de toekomst.
2000, 264 pag., Euro 21,55
Ambo|Anthos Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9026316216


This page last updated on: 13-1-2015