INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Poulain, Jacques
Titel: Volontiers je la décrirais
Sub titel:

Een liefdesgedicht dat tegelijk een essay over de liefde is, in aforismen. Ze zijn zo mooi in hun samenhang dat het onmogelijk is er één ter illustratie te citeren. Met een voorwoord van Michel Bounan.
1998, 74 pag., Euro 14,35
Editions Sulliver, Arles, ISBN 2-911199-36-7


This page last updated on: 13-1-2015