INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Without papers in Europe: Making Migration illegal
Sub titel: Self Organization and Support Projects in Europe

Een bundel artikelen van mensen uit diverse Europese landen die al jaren actief zijn in de antiracistische beweging. Zij beschrijven hoe ze vorm trachten te geven aan het verzet tegen de Europese vluchtelingenpolitiek, die in nog steeds toenemende mate Europa tracht af te sluiten voor nieuwe immigranten. De artikelen geven per land de stand van zaken weer wat betreft wetgevingsontwikkelingen, illegalisering van vluchtelingen, de arbeidsmarkt en asielprocedures. Tevens wordt aandacht geschonken aan door de vluchtelingen zelf georganiseerd verzet. Vertaling van het eerder verschenen “Ohne Papiere in Europa”.
2000, 96 pag., Euro 9,3
Kein mensch ist illegal, Berlin, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015