INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vanvugt, Ewald
Titel: Brief aan een overspannen werknemer
Sub titel: Over stress en de zin van het niksdoen - Het taboe van

Het is de hoogste tijd om iets tegenover de overheidspropaganda te stellen, die een spoedige terugkeer van de ingestorte werknemer aan het arbeidsfront voorstaat. Na twee millenia christelijke arbeidsmoraal zijn er in Nederland momenteel bijna een miljoen mensen die bezweken onder hun werk. De arbeidsongeschikten ontmoeten weinig sympathie. De overheid blijft de uitgerangeerde mensen opjagen om al vanuit de ziekenboeg weer 'passende arbeid' te zoeken. Zelfs na veertig arbeidsjaren mag het nog niet genoeg zijn; in het jaar 2000 moet er weer gewerkt worden tot in het graf. En wie geen werk kan vinden, moet tot op het sterfbed blijven solliciteren om in aanmerking te komen voor begrafeniskosten. Herschreven editie van 'Brief aan een Nieuwe Werkloze' (De Knipscheer, Haarlem 1983).
2000, 99 pag., Euro 8,4
Baalprodukties, Utecht, ISBN 90-75825-15-3


This page last updated on: 13-1-2015