INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Velden, Sjaak van der
Titel: Stakingen in Nederland
Sub titel: Arbeidersstrijd -

Waar mensen in een ondergeschikte positie arbeid verrichten, is sprake van belangentegenstellingen. Deze kunnen onder bepaalde omstandigheden uitmonden in stakingen of bedrijfsbezettingen. In de twintigste eeuw hebben in Nederland meer dan 13.500 stakingen plaatsgevonden en ook in de negentiende eeuw werd meer dan 1.200 keer gestaakt. Tot op heden is echter geen alomvattend overzicht samengesteld van al die arbeidsconflicten. De auteur van 'Stakingen in Nederland' brengt voor het eerst alle stakingen en bedrijfsbezettingen samen in één boek. Wanneer vonden de meeste stakingen plaats, zijn Amsterdammers strijdbaarder dan Rotterdammers, welke rol speelde de opa van Viola Holt in de arbeidersbeweging, staakten leden van de CNV meestal niet mee terwijl de FNV vooraan stond? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in een afwisseling van statistische onderzoekingen en aandacht voor het historische detail. De bijgeleverde CD-Rom bevat een uitgebreide beschrijving van bijna 15.000 stakingen en dat maakt dit boek een belangrijk naslagwerk voor alle geïnteresseerden in de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.
2000, 387 pag., Euro 36,25
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9068611917


This page last updated on: 13-1-2015