INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Voyer, Jean-Pierre
Titel: Reich
Sub titel: How to use

Engelse versie van een Frans pamflet dat in 1971 bij Champ Libre verscheen en in de loop van de jaren zeventig in vele talen is vertaald, ook in het Nederlands. Het is de tijd dat ook de geschriften van de links-radicale leerling van Freud, Wilhelm Reich weer onder de jeugd circuleerden (‘Massenpsychologie des Faschismus’, ‘Was ist Klassenbewusstsein?’, ‘Characteranalyse’ om de belangrijkste te noemen). In zijn eigenzinnige stijl en zeer beknopt plaatst Voyer deze theorieën uit de jaren dertig in zijn eigen tijd en brengt ze in verbinding met de theorie van de spektakelmaatschappij, zoals die door de situationisten werd verwoord.
1973, 12 pag., Euro 0,9
Bureau of Public Secrets, Berkeley, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015